Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Betesperioden närmar sig: ett skyltfönster för Valios produktion

Den stora kvalitets- och produktionssättsreform som pågår inom ramen för Valios ansvarsprogram har framskridit fint. Ett stort tack för det till ägarföretagarna och andelslagen.


I februari uppfyllde redan ca 91 procent av den mjölk som producerades inom Valio kriterierna för ansvarstillägg.
Vi tror att andelen kommer att stiga klart mot slutet av året. Det här är fina siffror vi kan presentera vid vårens betessläpp.

Trots att en stor del av landet när denna tidning utkommer sannolikt ännu är täckt av snö, är det bra att komma ihåg betesgångens betydelse. Betesgång och rastning har obestridliga fördelar för djurens välmående. Därför rekommenderas i Valiogruppens nya kvalitets- och produktionssättsanvisningar starkt, att kor i både bås- och lösdriftsladugårdar ska få gå på bete och rastas ute året om.

För konsumenten är just betesgången det önskemål gällande djurhållningen som är synligast och som man förstår bäst. En del mejeriföretag i Europa har satt upp betesgången som ett särskilt mål i sina egna ansvarsprogram. Åtminstone ett stort mejeri betalar också tilläggspris för betesgång för både kor och ungdjur.


Också i vår anordnar Valio och Valios andelslag runtom i landet många evenemang kring betessläppningen. De har blivit allt populärare under de senaste åren. Evenemangen besöks ofta av hela familjen, som får njuta av naturen i våren och djurens glädje. Det finns ett genuint intresse för djurhållningen och mjölkproduktionen.

Vår bedömning för tillfället är att ca 70 procent av Valiogruppens gårdar har sina kor på bete, men att andelen varit något sjunkande. Rastning av korna vintertid tillämpas redan på var tionde gård.

På ca 20 procent av gårdarna är korna alltid inomhus. Vintertida rastning håller på att bli vanligare, men det blir också praxisen att ha djuren ständigt inne. Betesgången ökar säkert arbetsbehovet under den också annars bråda sommaren. Å andra sidan är varje besättning som syns i landskapet en satsning på djurens välbefinnande och ett skyltfönster för Valios ansvarsfulla produktion.


Inom Valiogruppens finns ett brett samförstånd om vikten av djurens välmående. Det lönar sig också att satsa starkt på betesgången - djuren och våra konsumenter tackar oss för det.