Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Balansgången på mjölkmarknaden

Under de senaste veckorna har världsmarknadspriserna på mjölk gått upp, och från Europa har det kommit signaler som tyder på att industriprodukternas pris har stigit. I Finland finns tillsvidare inga förutsättningar att höja mjölkpriset, men man försöker hålla fast vid mjölkens nuvarande prisnivå.

Trots att prishöjningarna nu inger visst hopp omförbättring är det ännu skäl att avvakta, eftersom lagren i både Europa och USA är stora, och den prisuppgång på industriprodukter som pågick från augusti till oktober i fjol åter vände i nedgång.

Under de två senaste åren har EU ökat sin mjölkproduktion med ca 11 miljarder liter, vilket är fem gånger så mycket som Finlands hela mjölkmängd. Tillika har också USA och Nya Zeeland ökat sin produktion. Flera samtidiga händelser har lett till att det byggts upp stora lager av mjölkprodukter, och det är nu överutbud av mjölk på olika håll i världen.

Efter att Ryssland stängde sin gräns för EU:s mjölkprodukter har man tvingats hitta nya alternativa exportmål. Eftersom marknaden i USA har dragit bra har EU:s export av ost och smör till USA:s marknad ökat. Det har lett till att lagren har vuxit också i USA, som nu har de största ostlagren på 30 år.

EU har försökt balansera upp mjölkmarknaden med hjälp av interventionsköp och stöd för privat lagring. Med de här stödprogrammen har man ändå inte lyckats stöda mjölkpriser, utan priserna i Europa har hållits låga trots inköpsprogrammen. Nu har kommissionen och kommissionär Phil Hogan konstaterat, att en större upplagring inte korrigerar marknadssituationen, och i somras informerade kommissionen om ett nytt stödprogram för mjölkproduktionen, vars centrala mål är att minska mjölkproduktionen i EU och bringa efterfrågan och utbudet av mjölk i balans.

Enligt Rysslands egna uppgifter kommer Rysslands marknad att hållas stängd åtminstone till år 2018, men också Ryssland kommer en dag att öppna sina gränser för import, och den dagen kommer Valio att återvända till Ryssland med våra finska produkter. Köpkraften i Ryssland är svag just nu, men också den kommer för eller senare att återhämta sig.

De senaste veckorna har man i Finland diskuterat om matens inhemska ursprung, och också Valio har varit med i diskussionerna. Valio har redan för många år sen satt som riktlinje, att alla mjölkprodukter som säljs i Finland under Valios namn ska vara tillverkade av finländsk mjölk, och att man också i fråga om andra produkter strävar efter att andelen inhemska råvaror är så stor som möjligt.

Av de livsmedelsföretag som verkar i Finland står sig Valio med säkerhet i jämförelsen vad gäller inhemskt ursprung, då också inhemskhetsgraden hos de produkter som säljs till storkök är hela 97 procent.

Valios riktlinje när det gäller mjölkpriset är att eftersträva ett stabilt pris som är Europas högsta. De centrala medlen för att nå målen är Valios produktutveckling och de nya mervärdesprodukter vi tack vare den kan föra ut på marknaden. Också i år har vi kommit ut med bl.a. de nya mjölksaltprodukterna Valio Valsa®, Valio Better kvargmargarin, nya mellanmålsprodukter där man minskat sockerhalten utan att göra avkall på smaken, och slutligen också de stekbara mjölkgrynen, Valio Mifu®, som fått ett gott mottagande på marknaden.

Det råder en hård konkurrens både i hemlandet och på exportmarknaden, men på Valio arbetar man för att företaget ska vara kostnadseffektivt och tillverka produkter som konsumenterna vill köpa. För att Valio ska kunna betala sina ägare ett tillräckligt pris för mjölken är det av central betydelse att man klarar sig i den konkurrensen.