Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Balansen på mjölkmarknaden en utmaning

Mjölkproduktionen i Europa har under vintern åter ökat i en takt om nästan fem procent. EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan har varnat att produktionens tillväxt inte är hållbar eftersom det inte finns marknader för den växande produktionen. Efter att mjölkkvoterna slopats verkar det vara mycket svårt att kontrollera produktionsvolymerna i Europa.


Hogan meddelade, att kommissionen inte tänker hjälpa mjölksektorn, utan att producenterna och andelslagen ska sköta om marknadsbalansen.

Hogan har en svår mellanhandssituation, eftersom producenterna i Hogans hemland hårt trycker på att mjölksektorns prisnivå ska tryggas, och samtidigt ökar sin produktion med tvåsiffriga tal. Ett annat av Hogans bekymmer är de enorma interventionslagren av fettfritt mjölkpulver, som inte går åt hur man än försöker. Man har sålt ut små partier mjölkpulver från intervention till ett kilopris på 1,05-1,20 euro - priser som ger kommissionen en förlust på några hundra miljoner. I takt med att produktionen i Europa ökat började priserna på industrikprodukter gå ner redan i höstas, och efter årsskiftet har Europas stora mejeriföretag sänkt sina producentpriser med 15-25 procent. Den genomsnittliga producentprisnivån i EU närmar sig åter 30 cent.


Valios mål är att öka andelen konsumentprodukter av försäljningen - på konsumentmarknaden är prisutvecklingen jämnare än för industriprodukternas del. Före Rysslands motsanktioner stod industriprodukterna för bara en liten andel av Valios försäljning. Efter att östgränsen stängts för mjölkprodukter har den mjölk som tidigare exporterats till Ryssland som konsumentprodukter nu nästan helt gått till marknaden för industriprodukter.

Det finns efterfrågan på mjölkfett, och vi har hittat nya kunder för industrismör och en ny konsumentmarknad. Problemet är mjölkens proteindel, som det produceras för mycket av. Fortfarande skickas en stor del av den mjölk vi förut exporterade till Ryssland ut i världen som mjölkpulver.

Även under det senaste året har vi hittat nya mottagarländer för våra konsumentprodukter, men volymerna på de nya marknaderna växer långsamt. De områden där exporten av mjölkprodukter ökar ligger ofta långt från Finland: I Europa växer inte längre marknaden för mjölkprodukter, utan tillväxten sker i Afrika och Asien, framför allt Kina. De avlägsna tillväxtmarknaderna innebär utmaningar också med tanke på sortimentet och hållbarheten, till exempel räcker fartygstransporten till Kina 6-8 veckor.


Under våren har Valio med lyckat resultat lanserat två nya produktgrupper. I början av februari introducerades de havrebaserade produkterna Valio Oddlygood®, som fått ett gott mottagande både i Finland och Sverige. I de smaktest av havreprodukter som gjorts under våren har Valio Oddlygood® legat i topp, vilket gynnar produkterna försäljning.

I början av mars återintroducerade Valio sin glass på marknaden. Man hade väntat sig ett gott mottagande, men populariteten slog alla förväntningar. Glass är en produkt som vädjar till våra känslor, och konsumenterna hade helt klart väntat på Valio-glassens återkomst.

Båda produktgrupperna innebär för Valio att omsättningen ökar på riktigt, eftersom vi inte tidigare funnits på marknaden för någondera produktgruppen.