Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Koneklinikka icon

Koneklinikka

Automaattilypsytilojen määrä Pohjoismaissa v.1996-2015

Automaattilypsy Pohjoismaissa

Automaattiset lypsyjärjestelmät ovat kasvattaneet voimakkaasti osuuttaan Pohjoismaissa. Tällä hetkellä robotti lypsää 18 prosentilla pohjoismaisista tiloista, alueen maidosta 30,3 prosenttia tuotetaan automaattilypsytiloilla ja lehmistä 27,3 prosenttia lypsetään robotilla.

Pohjoismaisilla meijereillä on yhteistyöverkosto, jossa tehdään työtä maidon laadun hyväksi. Verkoston nimi on NMSM (Nordiske Mejeriorganisationers Samarbejdsudvalg for Mælkekvalitetsarbejde eli Pohjoismaisten meijerijärjestöjen maidon laatutyöryhmä). NMSM:n yksi ryhmä keskittyy lypsyyn ja maidonkäsittelyn tekniikkaan (NMSM-tekniikka). Työryhmä kerää muun muassa lypsyrobottien maahantuojilta vuosittaiset lypsyrobottitilastot.

Uusimmat NMSM-tekniikan keräämät luvut vuodelta 2015 osoittavat, että sekä Tanskassa että Ruotsissa automaattilypsy on monen voimakkaan yleistymisvuoden jälkeen vähenemässä, kun taas muissa Pohjoismaissa investoidaan edelleen automaattilypsyyn. Eniten automaattilypsytiloja on Norjassa: vuoden 2015 lopussa tiloja oli 1 554.

KLIKKAA KUVA SUUREMMAKSI

Hieman alle 30 % lehmistä lypsetään robotilla

Vuoden vaihteessa Pohjoismaissa oli yhteensä 7 179 robottia 4 444 tilalla, mikä tekee noin 1,6 robottia per tila. Maitotiloja Pohjoismaissa oli kaikkiaan 24 730, mikä tarkoittaa, että 18 prosentilla maitotiloista oli lypsyrobotti.

Nämä tilat ovat keskimääräistä suurempia, minkä johdosta NMSM-tekniikkaryhmä arvioi, että reilusta 1,4 miljoonasta lehmästä noin 27,3 prosenttia lypsetään lypsyrobotilla. Maidontuotannosta noin 30,3 prosenttia arvioidaan lypsettävän lypsyrobotilla: noin 12,3 miljardista kilosta maitoa automaattilypsytiloilta tulee noin 3,7 miljardia kiloa.

Automaattisia lypsypaikkoja eniten Tanskassa

Eniten automaattilypsytiloja on Norjassa. Vuoden vaihteessa 1 554 automaattilypsytilalla oli 1 620 lypsypaikkaa. Lypsypaikkoja on kuitenkin eniten Tanskassa – 2 194 lypsypaikkaa 774 tilalla.

Tanskalaiset automaattilypsytilat ovat kooltaan reilusti suurempia kuin muissa Pohjoismaissa, sillä tilalla on keskimäärin 2,8 lypsypaikkaa. Seuraavina tulevat ruotsalaiset tilat, joilla on keskimäärin 1,8 lypsypaikkaa per tila. Muissa maissa lypsypaikkoja on alle 1,4 per tila.

Pohjoismainen yhteistyö

Huolimatta suurista tuotanto-olosuhteiden eroista Pohjoismaiden välillä, on maille yhteistä se, että merkittävä osuus maidosta tulee automaattilypsytiloilta.

Maidon laatutekijöihin, solu- ja bakteeripitoisuuksiin ja vapaiden rasvahappojen määrään, on kiinnitettävä erityistä huomiota. Pohjoismaisella eri osaamisalueiden välisellä yhteistyöllä sekä tutkimustiedon ja kokemusten vaihdolla on nyt suurempi merkitys kuin koskaan aikaisemmin.


NMSM-tekniikkaryhmä

Lähde: Pohjoismaisten meijerijärjestöjen maidon laatutyöryhmä, NMSM-tekniikan lehdistötiedote.