Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Automaattilypsy Pohjoismaissa vuonna 2016

Lypsyrobotti lypsää 19,8 prosenttilla pohjoismaisista tiloista – viime vuosina automaattiset lypsyjärjestelmät ovat kasvattaneet voimakkaasti osuuttaan Pohjoismaissa.

KLIKKAA KUVA SUUREMMAKSI

Arvioiden mukaan 31,1 prosenttia pohjoismaisesta maidosta tuotetaan automaattilypsytiloilla ja 29,3 prosenttia pohjoismaisista lehmistä lypsetään robotilla.

NMSM

Pohjoismaisilla meijereillä on yhteistyöverkosto, NMSM (Nordiske Mejeriorganisationers Samarbejdsudvalg for Mælkekvalitetsarbejde eli Pohjoismaisten meijerijärjestöjen maidon laatutyöryhmä), jossa tehdään työtä maidon laadun hyväksi.

NMSM:n yksi ryhmä (NMS-tekniikka) keskittyy lypsyyn ja maidonkäsittelyn tekniikkaan. Tämä työryhmä muun muassa kerää lypsyrobottien maahantuojilta vuosittaiset lypsyrobottitilastot.

Uusimmat NMSM-tekniikkaryhmän keräämät luvut vuodelta 2016 osoittavat, että sekä Tanskassa että Ruotsissa automaattilypsy on nyt monen voimakkaan yleistymisvuoden jälkeen vähenemässä, kun taas muissa Pohjoismaissa investoidaan edelleen automaattilypsyyn.

Hieman alle 30 prosenttia lehmistä lypsetään robotilla

Vuoden vaihteessa 2016–2017 Pohjoismaissa oli yhteensä 7 447 robottia 4 629 tilalla, mikä tekee noin 1,6 robottia per tila. Maitotiloja oli kaikkiaan 23 377, mikä tarkoittaa, että 19,8 prosentilla maitotiloista oli lypsyrobotti. Nämä tilat ovat keskimääräistä suurempia, minkä johdosta NMSM-tekniikkaryhmä arvioi, että reilusta 1,4 miljoonasta lehmästä noin 29,3 prosenttia lypsetään lypsyrobotilla. Maidontuotannosta noin 31,1 prosenttia arvioidaan lypsettävän lypsyrobotilla, eli noin 12,3 miljardista kilosta maitoa tulee noin 3,8 miljardia kiloa automaattilypsytiloilta.

KLIKKAA KUVA SUUREMMAKSI

Automaattisia lypsypaikkoja on eniten Tanskassa

Eniten automaattilypsytiloja on Norjassa. Vuoden vaihteessa 2016–2017 tiloja oli 1 726 ja lypsypaikkoja oli 1 813. Lypsypaikkoja on kuitenkin eniten Tanskassa – 2 153 lypsypaikkaa 749 tilalla. Tanskalaiset automaattilypsytilat ovat kooltaan reilusti suurempia kuin muissa Pohjoismaissa, sillä tilalla on keskimäärin 2,9 lypsypaikkaa. Seuraavana tulevat ruotsalaiset tilat, joilla on keskimäärin 1,8 lypsypaikkaa per tila. Muissa maissa on 1,5 tai vähemmän lypsypaikkoja tilaa kohden.

Pohjoismainen yhteistyö

Huolimatta suurista tuotanto-olosuhteiden eroista Pohjoismaiden välillä, on maille yhteistä se, että merkittävä osuus maidosta tuotetaan automaattilypsytiloilla. Maidon laatutekijöihin, kuten solu- ja bakteeripitoisuuksin ja vapaisiin rasvahappoihin (FFA), on kiinnitettävä erityistä huomiota. Pohjoismaisella eri osaamisalueiden välisellä yhteistyöllä sekä tutkimustiedon ja kokemusten vaihdolla on nyt suurempi merkitys kuin koskaan aikaisemmin.


Alkuperäinen teksti: Snorri Sigurdsson, puheenjohtaja: SEGES P/S (sns@seges.dk), Esa Manninen & Kaj Nyman: Valio Oy, Tilmann Hettasch: TINE SA, Karin Thunberg: Växa Sverige ja Helge Kromann & Hans Henrik Bentin: SEGES P/S