Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Koneklinikka icon

Koneklinikka

Automaattilypsy Pohjoismaissa tilastojen valossa

Automaattilypsy (AMS) on käytössä runsaalla 16 prosentilla pohjoismaisista maitotiloista. AMS-tilat tuottavat arviolta 29 prosenttia Pohjoismaissa tuotetusta maidosta ja 28 prosenttia Pohjoismaiden lehmistä lypsetään robotilla.

NMSM (Nordiske Meieriorganisasjoners Samarbeidsudvalg for Mjølkekvalitetsarbeid) on Pohjoismaisten meijerijärjestöjen yhteistyöelin maidon laatuun liittyvissä asioissa. NMSM:n tekniikkatyöryhmän tehtäviin kuuluu muun muassa vuosittain kerättävä AMS-tilasto.

Uusimmasta tilastosta nähdään, että voimakkainta AMS:n kehitys on tällä hetkellä Norjassa. Vuoden 2014 lopussa Norjassa oli 1 376 AMS-tilaa. Myös Suomessa AMS-tilojen määrä kasvaa tasaisesti ja oli vuoden 2014 lopussa 904 tilaa. Ruotsissa kasvu on hidastunut vuoden 2011 jälkeen. Tanskassa AMS-tilojen määrä kasvoi rajusti vuoteen 2008 asti, mutta sen jälkeen tilamäärä on vähentynyt.

Vajaa kolmannes lehmistä lypsetään robotilla

Vuodenvaihteessa 2014–2015 Pohjoismaissa oli yhteensä 6 894 lypsypaikkaa (robottiboksia) 4 293 tilalla, mikä tekee noin 1,6 lypsypaikkaa/tila. Maitotiloja Pohjoismaissa oli vuodenvaihteessa 2014–2015 yhteensä 26 325 kappaletta, joten noin 16 prosenttia Pohjoismaisista tiloista on AMS-tiloja. Nämä tilat ovat kuitenkin selkeästi keskimääräistä suurempia.

NMSM tekniikkatyöryhmän arvion mukaan Pohjoismaiden 1,4 miljoonasta lypsylehmästä noin 28 prosenttia lypsetään robotilla ja maidosta noin 29 prosenttia eli 3,5 miljardia litraa lypsetään robotilla.

Tanskassa eniten lypsypaikkoja

Norjassa on eniten AMS-tiloja, mutta Tanskassa on eniten lypsypaikkoja. Tanskalaiset AMS-tilat ovat selvästi suurempia kuin muiden Pohjoismaiden AMS-tilat.

Tanskalaisella AMS-tilalla on keskimäärin 2,8 lypsypaikkaa, kun taas Suomalaisella AMS-tilalla on keskimäärin 1,4 lypsypaikkaa.

Pohjoismainen yhteistyö

Vaikka maidontuotannon tuotanto-olosuhteet vaihtelevat paljon Pohjoismaiden välillä, niin yhteistä on se, että merkittävä osa maidosta tulee AMS-tiloilta ja maidon laatuun sekä siten hyvin toimivaan maidontuotantoon kiinnitetään paljon huomiota. Tästä syystä Pohjoismainen yhteistyö automaattilypsyyn liittyvän tutkimuksen ja kokemustenvaihdon ympärillä on entistäkin tärkeämpää.

Lähde: NMSM tekniikkatyöryhmä
Snorri Sigurdsson, puheenjohtaja,SEGES P/S, Islanti ja Tanska,
Esa Manninen, Kaj Nyman, Va
lio Oy, Suomi, Tilmann Hettasch,
Odd Jarle Fiskvik, TINE SA, Norja Carolina Hagberg Markey, Karin Thunberg, Växa Sverige, Ruotsi
Helge Kromann, Hans Henrik
Bentin, Seges P/S, Tanska