Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Tavataan Valiolla icon

Tavataan Valiolla

Asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin vastattava

Valiossa luotiin vuonna 2016 pohjaa kannattavalle kasvulle vientimarkkinoilla, ja tänä vuonna uskomme monen hankkeen pääsevän siivilleen. Kuluttajatuoteviennin rakentaminen vahvojen kansainvälisten brändien kanssa kilpaillen on vaativaa eikä tapahdu kovin nopeasti.

Erityisesti onnistuimme Ruotsissa, Baltiassa ja Venäjällä, joissa kaikissa liikevaihto kasvoi. Vuonna 2016 lanseerasimme esimerkiksi lastenruoat Venäjälle ja kuluttajajauheet Kiinaan. Suomessa kuluttajien odotukset ja toiveet on ylitettävä joka viikko. Uudistumista tarvitaan, mutta perustuotteita ei pidä unohtaa, sillä edelleen merkittävin ostokriteeri Suomessa on edullinen hinta.


Talouden hienoinen piristyminen sekä Suomessa että EU:ssa virittää vuoteen 2017 positiivisia odotuksia. Globaali maitomarkkina on näyttänyt alkuvuodesta hieman valoisammalta. Interventiovarastot, varsinkin rasvattomassa maitojauheessa, ovat kuitenkin täynnä, joten EU:n markkinatilanne ei todennäköisesti tervehdy lähivuosina. Teollisuustuotteista erityisesti voin hyvällä hintatasolla voi olla positiivisia vaikutuksia Valion alkuvuoden tulokseen.

Vuonna 2016 Valion liikevaihto laski noin 5 prosenttia 1 640 miljoonaan euroon. Maitotuotto ja Valion osuuskunnille tilittämä maidon hinta olivat kuitenkin lähellä edellisvuoden tasoa. Olemme pystyneet maksamaan markkinoiden haasteista huolimatta omistajayrittäjille 2010-luvun aikana noin 9 senttiä enemmän maitolitrasta kuin EU:ssa keskimäärin. Tavoitteemme on maksaa ennakoitavissa olevaa, tasaista tilityshintaa. Tehokkuutta on haettu joka puolelta, henkilöstö on joustanut ja kustannuskuri ollut tiukkaa, siksi Valion omat kustannukset olivat hyvin hallussa ja jäivät selvästi budjetoitua pienemmiksi.

Kuluttajat kaipaavat uusia tuotteita ja -kategorioita.

Viime vuonna lanseeratut Valio Mifu® ruokarakeet ovat esimerkki Valion huippuinnovaatioista ja kokonaan uudenlaisista tuotteista, jotka ovat löytäneet ostajansa. Mifu® on kirinyt markkinajohtajaksi uudessa ruoanlaittokategorissa lähes 20 prosentin markkinaosuudella(*. Tämä on upea saavutus nopeasti kasvavassa tuotekategoriassa!

Suomessa kuluttajien löytämät Mifu® ruokarakeet lanseerataan Ruotsiin helmikuussa. Mifu® on loistava esimerkki siitä, että meidän tulee olla innovatiivisia ja tarjota vaihtoehtoisia tuotteita kasvavalle, uudenlaisista ruoanlaiton raaka-aineista kiinnostuneille kuluttajille yli Suomen rajojen. Haemme lisäarvotuotteiden ja uusien innovaatioiden kansainvälisellä kaupallistamisella kasvun lisäksi parempaa kannattavuutta. Sokerin vähentäminen välipaloissa on otettu ilolla vastaan varsinkin lapsiperheissä ja kiinnostus Valio Valsa® maitosuolaa sisältäviin tuotteisiin on kasvussa.


Korkein hallinto-oikeus piti voimassa markkina-oikeuden Valiolle asettaman 70 miljoonan euron seuraamusmaksun määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Asia on tältä osin loppuun käsitelty. Vaikka mahdollinen vahingonkorvausprosessi voi kestää vuosia, niin nyt on katsottava eteenpäin. Valion vakavaraisuus on hyvä, samoin maksuvalmius. Seuraamusmaksu on jo maksettu. On selvää, että raha on poissa ja sillä on seurauksensa – pidemmän aikavälin investointeja ja niiden aikataulua on tarpeen tullen tarkasteltava uudelleen.

Vuosi 2017 on alkanut varovaisen myönteisten markkinanäkymien merkeissä. Valioryhmässä sen sijaan on täysi vauhti päällä, ja toimintaa kehitetään parempaan suuntaan niin omistajayrittäjien tiloilla kuin Valiossakin monella tavalla. Meillä on kaikki edellytykset tehdä vastuullisesta toiminnastamme Valiolle kilpailuetu.

*) Nielsen Homescan, Lihaproteiinia korvaavat tuotteet (pakasteet, tuore ja Mifu+Tofu). Ostot volyymissa, 52w päättyen 25.12.2016.