Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Är du en aktör, en lärare eller ledare?

Ett gammalt finskt ordspråk säger, att den som inte kan göra något själv, undervisar andra, och att den som inte ens kan undervisa blir ledare. I dagens värld - särskilt inom mjölkproduktionen och förvaltningen - måste man kunna alla tre, både arbeta, undervisa och leda.

Finland är ett litet land men har alltid varit en del av den globala ekonomin. Vi kan inte bara dra oss undan och hoppas, att världen utanför och de förändringar där sker inte skulle beröra oss. Mjölkproduktionens lönsamhet har alltid varit beroende av konjunkturerna, även om man inte alltid varit helt medveten om det.

Det senaste beviset på detta, som också syns i mjölkens avräkningspris, är det allmänna politiska läget och omformeringen av de gamla intressesfärerna i Europa. Hos oss ser vi det i form av sanktioner och en avstannad export till Ryssland. Före det ledde det gynnsamma världsmarknadsläget och det höga oljepriset till en exceptionell efterfrågan och prisnivå.

Mjölkanskaffningsandelslagens styrelser har regelbundet tvingats ta ställning till många stora frågor som beror på dessa förändringar. I tiden var det också dessa förändringsbehov som ledde till att smörexportandelslaget Valio grundades, och långt senare på 1990-talet tvingades man i och med EU-medlemskapet bilda Valio i dess nuvarande form. Mellan dessa skeenden har vi upplevt ett stort antal både små och stora förändringar.

Det är svårt att identifiera förändringar och trender och att reagera på dem i rätt tid. Uppfattningarna om huruvida förändring faktiskt behövs varierar. Det är av största vikt att förvaltningen förstår den omgivande världen, kooperationens djupaste väsen och vad som i sista hand är ägarnas intressen.

Nyckeln till en växande förståelse är att förvaltningen fortbildas och utbildas.

När antalet styrelseplatser minskar försvåras den interna inlärningen genom handlingar, men samtidigt blir de frågor som ska beslutas allt större och viktigare. För att vår framtid ska tryggas är det önskvärt att så många som möjligt som är i beslutande ställning eller som vill ha en sådan position använder sig av de möjligheter till utbildning som bl.a. Pellervo-institutet erbjuder.

På de mjölkgårdar som utvecklas är kunnandet på en sådan nivå att det krävs stora ansträngningar och även nätverk för att få ny kunskap och anpassa den på gården. En av de pådrivande krafter som gått i spetsen för detta är föreningen Mjölkföretagarna Rf.

På den moderna toppgården är företagaren både aktör, lärare och ledare. Man hämtar information på internationella mässor, gårdsbesök och genom att inkalla experter till Finland. Om man vill ha ny kunskap måste man ibland lämna gården för att åka ut och hämta den.

Smågruppsarbete, där deltagarna medverkar som både aktörer och lärare, är framtidens modell. Också inom Valiogruppen satsar vi på detta. Personligen tror jag starkt på de resultat man når genom att samarbeta i smågrupper. När inlärningen sker genom informationsutbyte och via andra kollegers erfarenheter får man utmärkta och bestående resultat. Våra kunniga aktörer undervisar och lär sig, och ledningsförmågan förbättras.

Den roll andelslagens och Valios experter har är att sammankalla aktörerna och skapa möjligheter för dem att lära sig av varandra.