Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Är det fråga om marknadsstörningar eller en permanent normalsituation på mjölkmarknaden?

Lågkonjunkturen på mjölkmarknaden började i Finland hösten 2014 och i övriga Europa redan tidigare samma år. Nu när år 2015 går mot sitt slut verkar prisnedgången på mjölkprodukter ha stannat upp. Någon större vändning till det bättre har inte ännu kunnat ses. Just nu undrar många mjölkgårdsföretagare om det bara är fråga om en störning på mjölkmarknaden som dragit ut på tiden, eller om vi i stället har att göra med en mer bestående marknadsförändring.

Mjölkmarknaden har dragit extra bra de senaste åren, när konsumtionen av mjölkprodukter har ökat på global nivå. Den livliga internationella aktivitet som rått de senaste åren har satt fart på investeringarna i mjölkproduktion i Europa, Nya Zeeland och USA. Alla vill ha sin del av den växande marknaden, och det var också delvis därför EU beslöt att slopa mjölkkvoterna.
 
Nu när efterfrågan på marknaden tillfälligt hostat till och Rysslands importförbud tvingat oss att öppna nya marknadskanaler möts vi av påtagliga marknadssvårigheter. Inköpen styrs just nu av den ekonomiska utvecklingen och de politiska besluten. Om vi ser endast till detta är den nuvarande situationen en marknadsstörning, som förr eller senare kommer att korrigeras i en process som styrs av efterfrågan.
 
Utöver den här tillfälliga marknadsstörningen har förändringarna på den globala mjölkmarknaden också drag av en "bestående normalsituation". Mjölkprodukter har av tradition konsumerats nationellt och geografiskt nära produktionen. Konsumtionsprognoserna visar att mjölkprodukter framöver i allt högre grad kommer att vara föremål för handel mellan olika länder och kontinenter. De handelsförhandlingar som siktar på en liberalisering av världshandeln styr också de handeln i samma riktning.
 
När världshandelns andel ökar, kommer marknadsfluktuationerna att bli en del av det bestående normaltillståndet. Som vi har sett under de två senaste åren avspeglas marknadsförändringarna nu lättare än tidigare också på den nationella mjölkmarknaden och mjölkens producentpris. För de här fluktuationerna måste mjölkmarknaden ha beredskap också i fortsättningen.
 
Det finns ett antal förändringsagenter som snabbt kan påverka utsikterna för mjölkmarknaden år 2016, bland annat Rysslands importförbud, Kinas konsumtion, kursutvecklingen för USA:s dollar, oljepriset och situationen i Syrien. Detta är omständigheter som vi knappast alls kan påverka. Därför lönar det sig för företagen att fokusera på de frågor som ligger i deras egna händer, och att öka omsättningen och samtidigt kontrollera kostnaderna, både på gårdarna och i mejerierna.
 
Valio har utsett år 2016 till tillväxtens år. Alla åtgärder siktar på att maximera mjölkintäkterna både från hemlandet och exportmarknaden. Tack vare våra insatser tror jag att vi kommer att uppnå lyckade resultat nästa år.