Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Apua yhden soiton päässä

Melan Välitä viljelijästä -projekti auttaa maatalousyrittäjää vaikeissa tilanteissa.

Parhaillaan on käynnissä maakunnallisia maaseudun hyvinvointihankkeita, kuten Varavoimaa Farmarille, Vipuvoimaa viljelijälle, Tarmoa maatalousyrittäjälle, Voimaa Arkeen, Virtaa viljelijälle ja Menestyvä maatilayritys.

Melan Välitä viljelijästä -projektissa tehdään muutaman maakunnan alueella samaa työtä yhdessä edellä mainittujen hankkeiden kanssa: kaikkien tavoitteena on auttaa vaikeuksissa olevaa maatalousyrittäjää.

Viljelijät kokevat väsymystä, uupumusta ja ylirasittuneisuutta sekä byrokratian painoa ja pompottelua luukulta toiselle.

Myös talous ahdistaa: lainojen lyhennysaikatauluissa ei pysytä ja maksamattomien laskujen pino kasvaa. Tulevaisuus näyttää synkältä ja monilla tiloilla joudutaan pohtimaan jo tilan tai sen osan myyntiä.

Maatalousyrittäjät puhuvat harvoin omista vaikeuksistaan muille. He yrittävät sinnikkäästi jaksaa voimiensa äärirajoille. Asiantuntija-avun piiriin hakeutumista vierastetaan. Pelätäänkö, että naapuri saa tietää?

Onneksi on toisenlaisiakin tarinoita ja apu voi olla vain yhden puhelun päässä, sillä jo yksi soitto hankevetäjälle tai Melan projektityöntekijälle voi auttaa. Puhelussa sovitaan maksuttomasta tilakäynnistä, jonka tavoitteena on antaa ensiapua niin jaksamiseen kuin talouteen liittyvissä asioissa sekä ennaltaehkäistä maatilayrityksen syvempää kriisiä.

 

Tilakäyntejä tekevä Melan projektityöntekijä Eila Eerola kertoo ajelevansa usein Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa maito-auton jälkiä ja sovittelevansa tilakäyntiä lypsyjen väliin. Siinä on muutama tunti aikaa jutustella luottamuksellisesti ja pohtia tulevia toimenpiteitä ja tavoitteita. Kollegat tekevät samaa työtä muissa maakunnissa.

”Usein pahimman yli auttaa jo se, että voi purkaa huolia ja murheita ulkopuoliselle henkilölle”, Eerola toteaa.

Monien viljelijöiden mielestä jo yksikin tapaaminen hankevetäjän tai projektityöntekijän kanssa on auttanut selkiyttämään tilannetta. Toisilla asioiden eteenpäin vieminen vaatii enemmän toimenpiteitä ja aikaa.

Talousvaikeuksissa olevilla tiloilla on usein päädytty avaamaan maksamattomien laskujen pinoa. Joillakin tiloilla keskustelut ovat johtaneet neuvotteluihin pankin, verottajan tai ulosottomiehen kanssa. Joka tapauksessa ensimmäiset askeleet talouden tasapainottamiseksi on otettu.

 

Tänä vuonna apua voi saada enimmillään 500 euron Melan ostopalvelusitoumuksella. Viljelijän itsensä maksettavaksi jää vain arvonlisäveron osuus.

Sitoumuksen saamiseksi tarvitaan aina hanke- tai projektityöntekijän tekemä tilannekartoitus ja suositus. Ostopalvelusitoumus on tarkoitettu asiantuntija-avun hankkimiseen tilan talouden tasapainottamiseksi ja henkisen jaksamisen tukemiseksi.

Joissakin tapauksissa sitoumus voidaan myöntää juridisten ongelmien ratkomiseen.

 

Maaliskuun puoliväliin mennessä Mela oli myöntänyt yli 150 ostopalvelusitoumusta.

 

Näistä runsas puolet oli myönnetty maitotilayrittäjille. Alkuvuoden aikana sitoumusta haettiin eniten talouden hallintaan. Sitoumusten avulla tiloille on tehty suunnitelmia talouden tasapainottamiseksi ja lainojen lyhentämiseksi.

Lähes 40 prosenttia sitoumuksista on myönnetty terapiaan henkisen jaksamisen tukemiseksi. On ollut ilahduttavaa huomata, että jo muutama käynti terapeutin luona on auttanut tuomaan elämäniloa takaisin. Terapiassa käyneet yrittäjät ovat suositelleet käyntejä myös toisille työuupumuksesta kärsiville yrittäjille.

 

Yksi hankkeiden tavoitteista on koota maaseudun yrittäjien kanssa toimivista tahoista niin tiivis suojaverkko, ettei yksikään yrittäjä putoa avun tavoittamattomiin.

Kuluvan vuoden aikana maakunnissa järjestetään sidosryhmille niin sanottuja varhaisen välittämisen tilaisuuksia, joissa mietitään yhdessä, miten maatalousyrittäjiä tapaavat asiantuntijat voivat verkostoitua, edistää yhteistyötä ja ennen kaikkea auttaa vaikeuksissa olevaa yrittäjää.

Usein pienikin huomioiminen voi auttaa. Kysymys ”Mitä sinulle kuuluu?” tai ”Miten voin auttaa?” kertoo, että välität. Nuo kysymykset voi tehdä meistä jokainen, ammattiin katsomatta.

On tärkeää, että tietoa tarjolla olevista auttajista ja keinoista on helposti saatavilla. Tarkoitus on, ettei yksikään maatalousyrittäjä jää avun ulkopuolelle tiedonpuutteen takia. Meijereiden omistajakirjeet ovat olleet tässä ensiarvoisen tärkeitä tiedotuskanavia, sillä kirjeiden lähettämisen jälkeen hanke- ja projektityöntekijät ovat yleensä saaneet runsaasti yhteydenottoja.

 

Maatalousyrittäjien hyvinvoinnin edistämiseksi hankkeet järjestävät myös koulutus-, tiedotus- ja virkistystilaisuuksia eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tilaisuuksien tavoitteena on tuoda voimia ja iloa yrittäjien työhön sekä auttaa heitä menestymään.

Myös Mela järjestää tulevana syksynä neljä Hyvinvointipäivää maatalousyrittäjille. Kenenkään ei siis tarvitse olla yksin. Jotta pääset mukaan, seuraa maakuntasi oman hyvinvointihankkeen ja Melan tiedotusta ja ilmoittaudu. 


Apua voit hakea esim. hankevetäjältä tai projektityöntekijältä

tästä linkistä Melan sivuille koko maan yhteystietoihin