Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Alla Valio-anknutna mjölkgårdar med i Naseva

Valiogruppens gemensamma projekt som gäller revidering av kvalitets- och produktionssättet för mjölk är inne på slutrakan. Arbetet har utförts av Valios ägarföretag, andelslag och experter inom Valios primärproduktion och har pågått i nästan tre år.

Under de tre åren har livsmedelsmarknaden förändrats radikalt. Ansvarsfulla och spårbara produktionssätt är i praktiken blivit ett krav. Därför måste vi snabbt få reformen i användning. Vi ska gå i bräschen för utvecklingen, och helst före konkurrenterna.

Ett centralt element i den reform som börjar i början av nästa år är en systematisk hälsovård.

Det innebär vardagligt och intimt samarbete mellan mjölkgårdsföretagaren och den hälsovårdsveterinär som sköter besättningen. Målet är att förbättra djurens välmående, minska sjukdomsförekomsten och läkemedelsbehandlingen i besättningen och förbättra gårdens produktivitet. Utan verktyget Naseva är det svårt att genomföra hälsovårdsarbetet.

I framtiden måste vi ännu öppnare kunna visa våra kunder vilket värdefullt kvalitetsarbete som görs på gårdarna och visa Valios goda produktionssätt för mjölk. Naseva är ett värdefullt hjälpmedel för detta. De data som införs i registret är en försäkran över god skötsel och ansvarsfullt produktionssätt som veterinärerna i egenskap av utomstående aktörer har gett. Vårt mål är att få alla gårdar med i Naseva, så att uppgifterna blir heltäckande.

En av styrkorna i Valios mjölkproduktion är den lilla användningen av antibiotika, som i framtiden kommer att kunna påvisas med hjälp av Naseva. På basis av försäljningsstatistiken vet vi, att det säljs mindre djurläkemedel i Finland och de övriga nordiska länderna än i det övriga Europa. När alla läkemedelsbehandlingar finns registrerade i Naseva kan vi enkelt ta fram nyckeltal för att visa hur mycket läkemedel som på riktigt används i Valios mjölkproduktion. Detta är en verkligt stor konkurrensfördel.

Villkoren för det ansvarstillägg som betalas från nästa års början är minst ett årligt hälsovårdsbesök och medlemskap i Naseva. Det är enkelt och gratis att ansluta sig till systemet. Om gårdens egen veterinär inte vill ingå ett hälsovårdsavtal lönar det sig att kontakta någon annan veterinär i närområdet, det egna andelslaget eller Valios primärproduktion. Vid behov söker vi tillsammans en hälsovårdsveterinär som passar som partner för gården.

En systematisk hälsovård av mjölkbesättningen ingår i den ansvarsfulla praxisen för mjölkproduktion inom Valio. Valio och Valiogruppens andelslag har redan i över 10 år arbetat för att utveckla mjölkbesättningarnas hälsovård. Det är viktigt att få alla Valio-anknutna mjölkgårdar med i den systematiska djurhälsovården. Därför kan Naseva med sitt hälsovårdsarbete med fog kallas för Valiogruppens sote-lösning för mjölkboskapen.

Mera information om Naseva och hur man ansluter sig får du på adressen www.naseva.fi, i avsnittet Valio Hälsa i Valma och av andelslagens rådgivning.