Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Alla medel igång för att få mera kaka att dela på

Valio och de andelslag som hör till Valio har under det gångna året beslutat att börja prissätta mjölken enligt dess sammansättning. Såsom alltid väcker beslutet diskussion om dess orsaker och följder. Det är en diskussion som bör föras.


Det centrala i de införda ändringarna är att vi vill få den gemensamma kaka som ska delas ut till ägarna att växa. Detta är också den grundlägganda uppgift som ägarna gett åt Valio, att få Europas bästa mjölkpris genom att maximera mjölkens värde med alla medel som finns.

I Valios nuvarande verksamhet och närmaste överskådliga framtid har alla nytta av att prissättningen enligt mjölkens sammansättning styrs i en riktning där torrsubstanshaltens betydelse betonas. Alla fakta talar för att den gemensamma kakan inte växer av att vi har korna att producera vätska, och allra minst så att det premieras genom prissättningen.


Det är viktigt att inse och erkänna också det faktum, att någon kanske vinner och någon förlorar på kort sikt. Det beror på att den mjölkintäkt som delas ut inte kommer att växa snabbt på kort sikt och på att det finns gårdsvisa skillnader i mjölkens sammansättning.

Å andra sidan är förändringen mycket måttlig. Sammansättningen har ju påverkat mjölkens gårdsvisa pris lika länge som mejeriindustrin existerat. Under hela den tiden har målet varit att få den gemensamma kakan att växa, och hela tiden har höga halter höjt det gårdsspecifika mjölkpriset. Nu kommer hela priset från mjölkens torrsubstans. Detta verkar vara en tydlig trend också hos andra mejeriaktörer, ine bara hos Valio.


Det är fortfarande lika viktig som förut, om inte ännu viktigare, att optimera den egna gårdens verksamhet. Detta har inte förändrats alls.

Det gäller att räkna ut vad det lönar sig att göra på gården och med vilka insatser.

Ska man satsa på halter, litrar eller kanske på båda två? Svaret blir sannolikt, att båda är viktiga, eftersom totalintäkten från mjölken består av intäkter från mängden och halterna.


Genom att fokusera på vätskan vid prissättningen får vi med andra ord inte den gemensamma mjölkintäkten att öka, det var därför man ville ändra prissättningen. Gårdarna och rådgivningen har vektyg för att påverka mjölkens sammansätting och mängd på både kort och lång sikt. Jag uppmuntrar gårdarna att använda sina egna kalkylatorer och Exceltabeller. Jag uppmuntrar er också att fråga rådgivningen, vilka och hurdana verktyg det lönar sig att ta i bruk för utfodringen och aveln. Jag tror att det finns verktyg för alla gårdar och att många redan hittat sina.

Vi borde nu diskutera mera om hur vi kunde få den gemensamma kakan att växa. Då har vi hittat själva kärnfrågan - och också kärnan i Valios grundläggande uppgift.