Maito ja Me

Valiolaisen maitotilayrittäjän ammattilaissivusto

Työ kevyeksi icon

Työ kevyeksi

Älä istu!

Iso osa päivästä kuluu istuen, vaikka onneksi maatalousyrittäjän työ on selkeästi liikkuvampaa ja vähemmän istumista vaativaa verrattuna moneen muuhun ammattiryhmään. Istumisen terveyshaittoja voi verrata tupakointiin, liialliseen alkoholin käyttöön ja ylipainoon.

Päivittäinen runsas yhtäjaksoinen istuminen on yhteydessä kohonneeseen kuolemanriskiin, sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin, kakkostyypin diabetekseen, depressioon, syöpäsairauksiin, hengityselimistön sairauksiin ja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut tänä vuonna kansalliset suositukset istumisen vähentämiseksi. Liikaistumisen tarkkoihin tuntimääriin suositukset eivät ota kantaa, mutta yli seitsemän tunnin istumisen katsotaan olevan liikaa. Jo kahdeksan tunnin istuttu työpäivä nostaa kuolemanriskiä 15 prosentilla vähän istuviin verrattuna.

Yli seitsemän tunnin yhtäjaksoinen istuminen on niin merkittävä terveysriski, ettei edes parin tunnin kunnon juoksulenkki työpäivän jälkeen korjaa istutun päivän rasituksia.

Sen sijaan istumisen tauottamisesta on hyötyä ja lyhyetkin jaloittelut istumatyön lomassa auttavat.

Maatalousyrittäjät liikkuvat työssään reippaasti muita enemmän ja näin ollen istuvat vähemmän. Erään liikuntatestin mukaan maatalousyrittäjä käveli työviikkonsa aikana 84 kilometriä, sairaanhoitaja yhdeksän kilometriä ja toimistotyöntekijä setsemän kilometriä.

Työtä ja arkea helpottavat koneet ja laitteet ovat kuitenkin osaltaan vaikuttaneet istumisen lisääntymiseen. Lypsykarjatilallisista neljäsosa ajaa traktoria yli 1 000 tuntia vuodessa. Ajomäärä on selvästi lisääntynyt vuosikymmenessä, yli tuhat tuntia ajavien osuus on kaksinkertaistunut.

Myös lisääntyneet paperityöt ovat lisänneet istumista. Toimistotöitäkin voi hyvin tehdä seisoen, kunhan pöytä on sopivalla korkeudella.

Suositusten mukaan jo rakennusten suunnittelussa ja sisustuksessa täytyisi ottaa huomioon esteettömyys ja fyysisesti aktiivisten valintojen suosiminen. Istumista ja paikallaan oloa suositellaan välttämään käytännössä aina, kun se on mahdollista.